Søkeskjema
Historie

Historie

A/S Safa-Samnanger Fabrikker ble etablert på Voss i 1931. To år senere ble bedriften flyttet til Bergen for å få plass til økende produksjon.

Våren 1941 ble eiendommen på Tysse i Samnanger kommune kjøpt. Tysse er et lite tettsted med betydelige vannressurser og stabil arbeidskraft. Kombinert med god tilgang på naturens egne råstoffer og gode tekstiltradisjoner i området la dette grunnlaget for en særdeles levedyktig bedrift.

Gjennom forskjellige tidsepoker har bedriften på en overbevisende måte mestret de nødvendige omstillingsprosesser både innen produksjon, teknologi og markedsføring.

Kontakt oss Kontakt oss

Din Tilbakemelding