Søkeskjema
Historie

Historie

A/S Safa-Samnanger Fabrikker ble etablert på Voss i 1931. To år senere ble bedriften flyttet til Bergen for å få plass til økende produksjon.

Våren 1941 ble eiendommen på Tysse i Samnanger kommune kjøpt. Tysse er et lite tettsted med betydelige vannressurser og stabil arbeidskraft. Kombinert med god tilgang på naturens egne råstoffer og gode tekstiltradisjoner i området la dette grunnlaget for en særdeles levedyktig bedrift.

Gjennom forskjellige tidsepoker har bedriften på en overbevisende måte mestret de nødvendige omstillingsprosesser både innen produksjon, teknologi og markedsføring.